Connect with us

Usługi

Badanie sprawozdań finansowych – jak się przygotować?

Badanie sprawozdań finansowych często odbywa się z mocy prawa, bowiem niektóre jednostki są zobowiązane do jego przeprowadzania. Można zdecydować się na nie również fakultatywnie, najczęściej w celach kontrolnych lub zarządczych. Jak przygotować się do badania sprawozdań finansowych?

Wybór jednostki badającej sprawozdanie

Pierwszym, zasadniczym krokiem jest ustalenie, czy jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, czy też robi to fakultatywnie? W pierwszym przypadku zarówno wybór audytora, jak i zakres badań ograniczony jest przepisami prawa. W drugim zaś firma ma nieco większe pole do manewrów, bowiem może zdecydować się na badanie jedynie pewnych części sprawozdań.

Bardzo ważny jest wybór jednostki, które przeprowadzi audyt finansowy. Badanie rocznych sprawozdań finansowych w Warszawie warto powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii, która zatrudnia doświadczonych biegłych rewidentów. Zajmują się oni nie tylko sprawdzanie, czy księgi prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale również doradztwem bilansowym. Dobrze jest wybrać partnera, który posiada doświadczenie w badaniu jednostek działających w takiej samej lub podobnej branży.

Przygotowanie dokumentacji

Bardzo ważnym zadaniem, przed którym stoi firma, jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji czy zestawień. Badanie sprawozdań finansowych w Warszawie polega w głównej mierze na ocenie dokumentów finansowych, choć audytorom mogą być również potrzebne umowy, aneksy i innego rodzaju dokumentacja. Zazwyczaj przygotowaniem zajmują się osoby z działu księgowości i kadr, jednak dobrze jest wyznaczyć również asystenta, który podczas audytu będzie zajmował się opracowaniem, kserowaniem czy przesyłaniem dokumentacji. Asystentem może być sekretarka bądź osoba pracująca na innym stanowisku niż dział finansowy. Należy przygotować się na to, że rewident przez cały okres trwania badania będzie potrzebował kolejnych dokumentów, dlatego też dobrze zaplanować odpowiednio pracę własną na ten czas, aby zawsze znaleźć chwilę dla audytora.

Wnioski i poprawki

Nie jest tajemnicą, że audyt często okazuje się być trudny dla firm, szczególnie jeśli działają one na dużą skalę. Dlatego też bardzo ważna jest odpowiednia organizacja pracy oraz ustalenie z rewidentem swego rodzaju harmonogramu, dzięki temu wszystkim będzie o wiele łatwiej odnaleźć się w nowej sytuacji. Należy przy tym pamiętać, że rolą audytora nie jest wytykanie błędów, a znalezienie ewentualnych nieprawidłowości, które można w porę skorygować. Dobrze jeśli w badanie zaangażowane są wyłącznie osoby, które zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ewentualnie także kadr – oczywiście poza asystentem, który wykonuje czynności stricte pomocowe. Dobrze, aby w czasie audytu w firmie obecny był jej właściciel bądź manager, bowiem rewident może chcieć z nim porozmawiać oraz wyjaśnić pewne, nie do końca zrozumiałe dla niego kwestie. Warto mieć na uwadze, że dobra współpraca może okazać się bardzo owocna, a co więcej, pozwoli lekkim krokiem przejść przez cały audyt. 

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne wpisy

Copyright © 2021 startingpoint-film.pl